Šahovski savez Primorsko-goranske županije

Šahovski savez PGŽ utemeljen je 1994. godine, a djeluje na području Primorsko-goranske županije

Temeljni ciljevi Saveza su utvrđivanje i ostvarivanje politike promicanja šahovske aktivnosti, osobito kod djece i mladeži. Savez organizira sustav natjecanja u šahu u cilju razvoja šahovskih kvaliteta svojih članova, vodi brigu o stvaranju materijalnih, kadrovskih i drugih uvjeta za postizanje vrhunskih šahovskih rezultata, a posebnu brigu posvećuje mladim članovima koji postižu vrhunske rezultate.

Mandeka

Ivan Mandekić, predsjednik saveza

Članovi Saveza su svi šahovski klubovi Primorsko-goranske županije koji su osnovani u skladu sa Zakonom i registrirani kod nadležnog tijela državne uprave. Skupština je najviše tijelo upravljanja Savezom. Savezom upravlja predsjednik, a pored predsjednika osoba ovlaštena za zastupanje Saveza je dopredsjednik. Izvršni odbor Saveza broji 7 članova.

O Savezu

© Šahovski savez Primorsko-goranske županije
GDesigns. Sva prava pridržana.
Na vrh